PASAKĖČIA APIE TRIS SVEČIUS. Reiktų dažniau įsiklausyti, ką sako vaikai

Moteris išėjo iš savo namo ir pamatė kieme sėdinčius tris senukus baltomis barzdomis. Ji jų nepažino. Ji pasakė jiems „Jūs tur būt manęs nepažįstate, bet jūs, tur būt, alkani. Prašau, užeikite į namus ir pavalgykite.“ „O vyras namuose?“ paklausė jie. „Ne, vyro nėra“ – atsakė moteris....

PASAKĖČIA APIE TRIS SVEČIUS. Reiktų dažniau įsiklausyti, ką sako vaikai
Laisvalaikis

PASAKĖČIA APIE TRIS SVEČIUS. Reiktų dažniau įsiklausyti, ką sako vaikai

Moteris išėjo iš savo namo ir pamatė kieme sėdinčius tris senukus baltomis barzdomis. Ji jų nepažino. Ji pasakė jiems „Jūs tur būt manęs nepažįstate, bet jūs, tur būt, alkani. Prašau, užeikite į namus ir pavalgykite.“

„O vyras namuose?“ paklausė jie.

„Ne, vyro nėra“ – atsakė moteris.

„Tada mes negalime įeiti,“ – atsakė jai senukai.

Vakare, kai vyras sugrįžo namo, moteris papasakojo jam apie senukus.

„Eik, pasakyk, kad aš namuose ir kviečiu juos užeiti į namus!“, pasakė vyras.

Moteris išėjo ir pakvietė senukus.

„Mes negalime įeiti į namus visi trys iškart“, atsakė jie.

„Kodėl?“, nustebo moteris.

Vienas iš senukų paaiškino: „Jo vardas Turtas, antrojo vardas Sėkmė, o mano vardas Meilė. Dabar eik namo, pasikalbėk su vyru ir nuspręskit, kurį iš mūsų jūs norite matyti savo namuose“.

Moteris nuėjo namo, pasakė vyrui, ką išgirdusi. Jos vyras labai apsidžiaugė. „Kaip gerai“, pasakė jis. „Jei jau reikia rinktis, tai pasikvieskim Turtą. Tegu užeina ir pripildo mūsų namus turto?.

Žmona paprieštaravo, „Brangusis, o kodėl gi mums nepasikvietus Sėkmės?“

Jų dukra klausėsi, sėdėdama kamputyje. Ji pribėgo prie jų su savo pasiūlymu: „O kodėl gi mums nepasikvietus Meilės? Juk tada mūsų namuose įsiviešpataus meilė!“

„Darykim, kaip sako dukrelė“ – tarė vyras žmonai.

„Eik ir pakviesk Meilę tapti mūsų svečiu“.

Moteris išėjo iš namo, priėjo prie senukų ir tarė: “Kas iš jūsų Meilė? Užeik į namus.“

Senukas, vardu Meilė atsistojo, o su juo atsistojo ir kiti du senukai. Jie visi patraukė į namus. Nustebusi moteris paklausė senukų: „Aš pakviečiau tik Meilę, kodėl ir Turtas su Sėkme keliauja drauge?“.

Senukai atsakė: „Jeigu jūs būtumėte pakvietę Turtą arba Sėkmę, kiti du būtų pasilikę gatvėje. Kadangi jūs pakvietėt Meilę, kur ji eina, ten eina ir Turtas su  Sėkme“.

Kokia jūsų reakcija?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow