„Valandos“ partnerių programos sąlygos

Įsigalioja nuo 2021 m. Gegužės 23 d.

Šios sąlygos („Partnerių programos sąlygos“) reglamentuoja „Valandos.lt“ partnerių programą („Partnerių programa“). Naudodamiesi „Valandos“ partnerių programa, galite įdėti įrašą iš savo vartotojo paskyros į Valandos.lt puslapį ir gauti pajamų pagal įrašo našumą.

Dalyvaudamas Partnerių programoje sutinkate su šiomis Partnerių programos sąlygomis, taip pat „Valandos.lt“ paslaugų teikimo sąlygomis, privatumo politika ir visomis kitomis sąlygomis, kurios paprastai taikomos „Valandos.lt“ svetainei ir mobiliosioms programoms (visa tai kartu yra „Sąlygos“).

Atidžiai perskaitykite partnerių programos sąlygas. Jei jų nesuprantate arba nepriimate jų dalies, negalite dalyvauti partnerių programoje. Jūsų internetinis „Valandos.lt“ sąlygų sutikimas sudaro privalomą jūsų ir „Valandos.lt“ susitarimą ir parodo jūsų ketinimą būti saistomiems jų.

Įrašai ir monetizavimas

Už kiekvieną su jūsų paskyra susietą įrašą turite galimybę gauti pajamų atsižvelgdami į įvairius našumo veiksnius, įskaitant skaitytojų įtraukimą. Remdamasis pranešimo rezultatais, „Valandos“ sumokės jums dalį pajamų, kurias gauna per„Google Adsense“. Valandos.lt atsiųs jums mokėjimą už pajamas, kurios sukauptos per tam tikrą kalendorinį mėnesį, bet ne anksčiau nei pasiekus 20 eurų išmokėjimo ribą. „Valandos.lt“ pasilieka teisę bet kuriuo metu koreguoti veiksnius, pagal kuriuos nustatomi rezultatai ir pajamos.

Partnerių įrašai ir „Valandos“ leidiniai
Įrašai gali būti įtraukti į „Valandos“ leidinį. Kaip ir bet kurio įrašo atveju, redaktoriai gali bet kada pašalinti įrašą iš leidinio.

Pirmiau išdėstyta tvarka gali būti keičiama kiekvienu atveju individualiai.

Būtinos teisės


Įrašą galite paskelbti tik tuo atveju, jei turite pakankamai teisių komerciškai naudoti jame esantį turinį, įskaitant tekstą, vaizdo įrašą ir garso elementus. „Valandos“ gali pareikalauti pateikti dokumentus, įrodančius, kad turite pakankamai teisių į turinį.

Įrašų pasekmės, kai jums trūksta teisių arba nepateikus tinkamų dokumentų paprašius, apima pareigybių pašalinimą, pajamų sulaikymą, sustabdymą ar pašalinimą iš Partnerių programos ir „Valandos“ paskyros sustabdymą ar blokavimą.

Jūs neturite teisės uždirbti ar gauti pajamų, susijusių su jūsų turiniu, esant bet kuriai iš šių aplinkybių: (1) jei viena ar daugiau trečiųjų šalių pretenduoja į teises į bet kurį jūsų turinio elementą (-us), (2) jei pajamų gavimas išjungtas (3), jei jūsų dalyvavimas „Valandos“ partnerių programoje yra sustabdytas arba nutraukiamas. Jei kas nors iš įvardintų atvejų įvyktų, „Valandos“ imsis pagrįstų veiksmų, kad jus informuotų.

Šios partnerio sąlygos nėra teisinė konsultacija. Jei planuojate paskelbti įrašą, kuriame yra ne jūsų sukurtas turinys, pirmiausia turėtumėte pasikalbėti su teisininku, kad įsitikintumėte, jog turite visas tam reikalingas teises.

Nutraukimas

„Valandos“ pasilieka teisę bet kuriuo metu jūsų parengtą įrašą ištrinti ar perkelti prie juodraščių, kas panaikins šio įrašo galimybę gauti pajamų. „Valandos“ pasilieka teisę savo nuožiūra bet kada nutraukti jūsų dalyvavimą Partnerių programoje.

Sąskaitos ir išmokėjimo metodo reikalavimas

Norėdami susikaupti ar gauti bet kokias pajamas pagal Partnerių programą, visada turite turėti aktyvią „Valandos.lt“ sąskaitą ir su ja susietą išmokėjimo būdą. „Valandos.lt“ nėra skolingas jokių pajamų, kurios gali būti susietos su jūsų turiniu per bet kurį laikotarpį, kai neturite galiojančios sąskaitos ar nesate pridėję išmokėjimo būdo.

Partnerių programos pakeitimai arba nutraukimas

Valandos.lt pasilieka teisę modifikuoti, laikinai sustabdyti ar nutraukti Partnerių programą, jums pranešant apie tai arba ne. „Valandos“ nebus atsakinga nei jums, nei jokiai trečiajai šaliai už bet kokį pakeitimą, sustabdymą ar nutraukimą. „Valandos“ gali laikui bėgant pakeisti šias Partnerių programos sąlygas, todėl raginame periodiškai peržiūrėti šį puslapį, kad būtų susipažinta su naujausia versija. Jei atsisakote sutikti su atnaujintomis Partnerių programos paslaugų teikimo sąlygomis, „Valandos“ pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti jūsų dalyvavimą Partnerių programoje.

Komunikacijos

Naudodamiesi Partnerių programa jūs sutinkate gauti su mumis susijusius pranešimus, įskaitant rinkodaros pranešimus, tokius kaip naujienlaiškiai, specialūs pasiūlymai, reklaminiai pranešimai ir klientų apklausos, jūsų registruotu el. pašto adresu ar kitais būdais.

Mokesčiai

Jei to reikalauja įstatymai, jūs esate atsakingi už visų taikomų mokesčių, susijusių su jūsų dalyvavimu Partnerių programoje, ataskaitas ir mokėjimą. Tokie mokesčiai gali apimti muitus ar kitus mokesčius, kartu su visomis susijusiomis baudomis ar palūkanomis.

Sąlygos

„Valandos“ paslaugų teikimo sąlygos ir ginčų sprendimo nuostatos taip pat taikomos šioms Partnerių programos sąlygoms ir bet kokiems pagal jas kylantiems ginčams.

Įvairūs

Jūs dalyvaujate Partnerių programoje savo pačių rizika. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už savo veiksmus, susijusius su Partnerių programa, už bet kokius įsipareigojimų pagal Partnerių programos sąlygas pažeidimus ir už tokio pažeidimo pasekmes.

Bet kurios sąlygos ir nuostatos, kurios yra vartojamos, bet šiose Partnerių programos sąlygose neapibrėžtos sąvokos turi reikšmę, suteiktą „Valandos.lt“ paslaugų teikimo sąlygose. Išskyrus „šių sąlygų“ pakeitimus, „Valandos“ paslaugų teikimo sąlygos galioja. „Valandos“ teisė keisti ar patikslinti paslaugų teikimo sąlygas taip pat taikoma šioms partnerių programos sąlygoms.

Susisiekite su mumis

Jei turite klausimų ar atsiliepimų apie partnerių programą, galite susisiekti el. paštu info@Valandos.lt